تلفن دفتر مرکزی: 02144787172

لاینینگ GRP پتروشیمی بوشهر

لاینینگ GRP (شش لایه) بر روی سطح فلز رزین: اپوکسی وینیل استر

این پروژه لاینینگ مخزن در محل پتروشیمی بوشهر انجام گرفته است.

مساحت: ۶۰۰ متر مربع سیال: آب دریا+ اسید رقیق درجه حرارت عملکردی: ۶۰ محل اجرای پروژه: پتروشیمی بوشهر

محصولات پیشنهادی: دریچه منهول

دیدگاهتان را بنویسید