تلفن دفتر مرکزی: 02144787172

هم سطح سازی دریچه منهول سطح شهر اهواز

وجود اختلاف ارتفاع بین دریچه منهول و سطح آسفالت معابر خیابانها موجب ایجاد مشکل در تردد وسایل نقلیه و بروز حوادث ناگهانی می شود، در همین راستا شهرداری منطقه ۶ اهواز اقدام به همسطح سازی دریچه منهول منهول فاضلاب شهری نمود .

به گزارش واحد خبر روابط عمومی منطقه شش صاحب موسوی سرپرست منطقه گفت : از معدود مشکلات و ناهنجاری های معابر و خیابانهای سطح منطقه شش غیر هم سطح بودن درب دریچه ها و وجود اختلاف ارتفاع بین این عوامل و سطح آسفالت معابر بوده است .

وی افزود : وجود این معضل منجر به ایجاد معضل در تردد وسایل نقلیه ودر پی آن وقوع حوادث ناگهانی و غیر مترقبه و در نتیجه خسارات ناخوشایند مالی و جانی می گردد ، لذا در همین راستا و به منظور تامین امنیت و تسهیل در تردد وسایل موتوری و ایجاد چشم انداز زیبا ، نیروهای فعال خدمات شهری منطقه اقدام به خرید دریچه منهول کامپوزیت از مخزن آب ایران برای طرح همسطح سازی ۷۵۰ عدد از درب دریچه های منهول محدوده منطقه ۶ کرد.

دیدگاهتان را بنویسید