تلفن دفتر مرکزی: 02144787172

مخزن GRP مصنوعات فلزی

این پروژه آی آر مخزن که در محل کارخانه تولید مصنوعات فلزی است، شامل مخزن GRP ساخته شده تک جداره توسط شرکت میباشد که رزین استفاده شده شامل اپوکسی وینیل استر میباشد.

مخزن GRP تک جداره رزین : اپوکسی وینیل استر

حجم:۲۵ متر مکعب

سیال : HCl درجه

حرارت عملکردی: ۴۰

محل اجرای پروژه: کارخانه تولید مصنوعات فلزی

دیگر محصولات: دریچه منهول

دیدگاهتان را بنویسید