تلفن دفتر مرکزی: 02144787172

استفاده از ابزارهای نوین سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی

سید حسین سلیمی افزود: طرح های جدید و نیز درحال ساخت پتروشیمی نیازمند منابع مالی عظیمی هستند و برای تامین مالی آنها طرح های پتروشیمی باید دربازار سرمایه پروژه های توسعه ای خود را معرفی و برای تامین سرمایه آن اقدام کنند.

وی افزود:‌ سودی که واحدهای تولیدی از جمله صنایع پتروشیمی برای پروژه‌ها تعیین می‌کنند می‌تواند از ۱۸ تا ۲۰ درصد متفاوت باشد و بسته به رتبه ‌بندی پروژه و ارزآوری که به آن تعلق می‌گیرد می‌توانند نرخ بازده واحد را تعریف و به عرضه عمومی اقدام کنند.

محصول پیشنهادی: مخزن جی آر پی

عضو نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد:‌ بازار سرمایه می‌تواند با واحدهای تولیدی همکاری کند اما این خود واحدها هستند که باید پروژه خود را تعریف و هزینه مورد نیاز را تعیین کنند تا براساس نیاز تعیین شده بتوان برای توسعه آن واحد تدابیری اندیشید.

وی افزود: متاسفانه درحالی که درهمه جای دنیا نیازهای مالی برنامه‌های توسعه‌ای با استفاده از نهادهای مالی بین‌المللی صورت می‌گیرد تولیدکنندگان ما در کشور به این شیوه‌ها عادت نکرده‌اند.

مقاله مرتبط: مخازن گلاس لاین

دیدگاهتان را بنویسید