تلفن دفتر مرکزی: 02144787172

آغاز دور تازه مذاکره شرکت شل با شرکت ملی صنایع پتروشیمی

حسین علیمراد مدیرسرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی درگفتگو باخبرنگار نیپنا اظهار کرد: مذاکره باشرکت های صاحب نام خارجی به صورت مداوم ادامه دارد و تاکنون نتایج بسیارخوبی کسب شده و رایزنی ها با شرکتهای مختلف اروپایی وآسیایی ادامه دارد.

محصول پیشنهادی: مخزن آب شرب

علیمراد افزود: شرکتهای خارجی متقاضی سرمایه‌گذاری درایران علاقمند به مشارکت باشرکت ملی صنایع پتروشیمی یا پایش توسط این شرکت هستند واین درحالی است که باتوجه به منع قانونی مشارکت در سرمایه‌گذاری توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی امکانپذیر نیست.
وی افزود: شرکت ملی صنایع پتروشیمی تنها میتواند روی پروژه های خاص با تکنولوژی نوین ودرمناطق کمتر توسعه یافته سرمایه گذاری کند. بنابراین شرکت های خارجی را به سمت این پروژه ها سوق می‌دهیم تا مشارکت آنها افزایش یابد و یا آنها رابه سمت بخش خصوصی هدایت میکنیم.
مدیرسرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مورد سرمایه‌گذاران داخلی گفت: حجم متقاضیان داخلی برای سرمایه‌گذاری درطرح های پتروشیمی بسیار زیاد است ودر صورتی که تعداد پروژه‌هایی که امکان تخصیص و یا صدور مجوز احداث دارند کم و یا محدود است بر همین اساس معیارهای خاصی تعیین شده که براساس این معیارها شرکتهای متقاضی سرمایه‌گذاری اولویت‌بندی میشوند.

محصول پیشنهادی: مخزن کامپوزیت

درحال حاضر بیش از۱۷۶ متقاضی سرمایه‌گذاری داخلی وجوددارد به عنوان مثال بر اساس مطالعات مدیریت برنامه ریزی شرکت ما در کشور نمی توانیم بیش از ۵ طرحPDH داشته باشیم در صورتی که متقاضی سرمایه‌گذاری در این طرح ۲۰شرکت می باشند. بنابراین توانمندی های مالی، اجرایی وطرح تجاری سازی مناسب تعیین کننده خواهد بود تا اطمینان لازم برای اجرای طرح احراز شود ودر صورت احراز مجوز احداث صادرمی شود.
علیمراد ادامه داد: در ارتباط با جذب سرمایه گذاری خارجی رویکرد بخش خصوصی با دیدگاه واستراتژی دولت بطورکامل همسو نیست بطوری که بخش خصوصی نگاه صرفا اقتصادی به مشارکت دارد و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به لحاظ استراتژیک خواهان مشارکت وجذب سرمایه گذاران خارجی است. بر همین اساس دولت وشرکت ملی صنایع پتروشیمی تمام تلاش خود را می‌کند تا بخش خصوصی به سمت مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی حرکت کند.

مقاله پیشنهادی: دریچه منهول

دیدگاهتان را بنویسید