تلفن دفتر مرکزی: 02144787172

گام بلند پتروشیمی امیرکبیر برای کاهش آلودگی محیط زیستی

به گزارش نیپنا به نقل از روابط عمومی پتروشیمی امیر کبیر شهداد همتیان رئیس محیط زیست شرکت پتروشیمی امیرکبیر اظهار کرد: ما بر این باور هستیم که برای مقابله باآلاینده های احتمالی و کنترل نقاط با پتانسیل آلودگی و نشر مواد آلاینده به محیط، باید در اولین اقدام سیستم استاندارد مدیریت زیست محیطی ISO140001 و HSE-MSرا اجرا کرده و در این راستا با تشکیل کمیته ها و بررسی فرآیندهای هر واحد جنبه های زیست محیطی و پیامدهای آنها را شناسایی کنیم.
وی افزود: همچینن به منظور کنترل این جنبه ها، بر اساس استراتژیک سازمان اهداف مشخص، اقدام اصلاحی و پروژه هایی در جهت کاهش آلایندگی در سه بخش پساب، پسماند و آلاینده های اتمسفری تعریف شود.

محصول پیشنهادی: مخزن جی آر پی
رئیس محیط زیست شرکت پتروشیمی امیرکبیر به یکی از اقدامات انجام شده در خصوص پساب اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات اصلاحی مهم، کنترل و پایش مداوم روان آب های سطحی به سمت خوریات بوده که با بررسی نقاط با پتانسیل نشت پساب صنعتی به سطح سایت، نسبت به کاهش و حذف آن ها اقدام نمودیم ،پتروشیمی امیرکبیر در چند سال گذشته همواره تلاش کرده در راستای الزامات سازمانحفاظت محیط زیست مدیریت مناسبی بر خروجی روان آب های سطحی به بیرون مجتمع داشته باشد که آلودگی را به حداقل برساند.

محصول پیشنهادی: دریچه منهول
همتیان اضافه کرد: به دنبال بررسی های انجام شده به کمک واحدهای عملیاتی ( بهره برداری ، خدمات فنی و تعمیرات ) بعد از پایش ها و اندازه گیری صورت گرفته پروژه کاهش پساب های سطحی و انتقال آنها به مسیر های پساب های صنعتی اجرا و در دوره های متعدد مورد پایش و تایید قرار گرفت .
وی در ادامه از حذف روان آبهای سطحی آلوده سایت به سمت محیط بیرون مجتمعخبر داد و گفت: از اوایل سال ۹۴ با همکاری واحدهای عملیاتی موفق به حذف پساب های آلوده به بیرون مجتمع شدیم،در چند ماه گذشته نیز پایش های مداومی با موفقیت انجام شده و در حال حاضر نیز در حال انجام میباشد . این روند پایش ها از سوی سازمان حفاظت محیط زیست و محیط زیست سازمان منطقه ویژه نیز در حال انجام میباشد که تاییدی برپروژه است.

دیدگاهتان را بنویسید