تلفن دفتر مرکزی: 02144787172

خودکفایی در تولید پلیمر‌های مهندسی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قم، این واحد قادر است علاوه بر پاسخگویی به نیاز یک میلیون تنی کشور به مواد پلمیری، تولید مازاد نیز داشته باشد.

مفیدی، از تولیدکنندگان این واحد گفت: با وجود اینکه مواد مورد نیاز برای ساخت محصولات پلیمری در این کارخانه تولید می شود، اما عده ای با رانت، استفاده از ارز دولتی و تعرفه ۵درصدی این موارد را وارد می کنند که این کار یعنی تعطیلی واحدهای پلمیری کشور.

وی با بیان اینکه از ۵خط تولید این واحد صنعتی، فقط ۲خط فعال است افزود: ضربه مهلک واردات، شرکت های داخلی را به سمت ورشکستگی و تعطیلی می کشاند.

مفیدی گفت: در این میان ورود شرکت پتروشیمی به عرصه فعالیت صنایع پایین دستی و موازی کاری آنها نیز بر مشکلات ما افزوده است.

هم اکنون سی واحد تولید مواد پلمیری در کشور فعال است که البته با ۵۰درصد ظرفیت خود کار می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید