تلفن دفتر مرکزی: 02144787172

جانمایی ۳۷۴ مخزن آب اضطراری در تهران

در جلسه مدیریت ستاد بحران استان تهران از نصب ۳۷۴ مخزن آب اضطراری در مناطق مختلف تهران خبر داد.

در این جلسه کارشناسان نطارت بر پیشرفت فیزیکی و طرح آبرسانی گفت: طبق قانون تصویب شده برای آبرسانی اضطراری شهر تهران تمامی دستگاه های حاضر گزارشی در جلسه گزارشی بر روند اجرای طرح و اقدامات انجام شده در این راستا ارائه دهند.

از اینکه در زمان بحران و حوادث مانند: سیل، زلزله، شیوع بیماری و غیره دسترسی آسان به مخزن آب شرب امری مهم و حیاطی میباشد، گفت: این موضوع برای خدمات درمانی و امدادی و شهروندان بسیار حائز اهمیت است. اهمیت این موضوع باعث نصب ۳۷۴ مخزن آبرسانی ضروری در استان تهران شده است.

در مورد مکان قراری گیری مخزن گفتند: مکان جغرافیایی مخزن باید به گونه ای باشد که هر فرد بعد طی کردن مسافتی حداکثر ۱ کیلومتر به مخزن بعدی دسترسی داشته باشد.

برای تحقق این امر باید تمامی داستگاه ها و سازمان های مربوطه مشارکت داشته باشد تا به زودی و به درستی این مخازن را نصب کرد.

دیدگاهتان را بنویسید